Po zimowej w Krakowie

W dniach 2-4 lutego 2018 roku spotkaliśmy się na sesji w Krakowie, tradycyjnie dla tej pory roku,  w gościnnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów na Tynieckiej. Było nas około 120 osób, miało być 130, ale wirusy zatrzymały w domach. Na 0a przyszło ponad 20 osób, co wzmagało naszą radość. Konferencje, modlitwy, eucharystie, grupki, kuluary - każde miejsce przepełnione obecnością Boga i radością spotkania we wspólnocie braci i sióstr. Czas intensywny i owocny.

Zapraszamy na następną sesję do Skomielniej czarnej 25-27 maja.