Photo medium kauno internetui a4m
01.02.2019 - 03.02.2019
Kaunas

Žiemos sesija Kaune

Kviečiame į Marijos mokyklos žiemos sesiją Kaune, vasario 1-3 d.

Programoje: Šv. Mišios, krikščioniška meditacija su Šv. Raštu, šlovinimas, naudingos konferencijos, adoracija, asmeninė, bendruomeninė ir užtarimo malda,  pasidalinimas grupelėse, laisvas laikas su bendraminčiais.

Registracijos anketa (nuoroda čia)

Informacija:  tel. 8 612 47504  arba el. paštu marijosmokykla.kaunas@gmail.com

Dalyvio auka už savaitgalį – 25 eur. (su maitinimu).

Lygiai:  0A - dalyvaujantiems pirmą kartą, 0B, 1, 2,

Marijos mokykla – tai teorinis ir praktinis krikščioniško ugdymo kursas suaugusiesiems (nuo 18 m.). Ją įkūrė ir jai vadovauja vienuoliai kapucinai.
Marijos mokykloje per metus būna 4 susitikimai – 3 savaitgalio sesijos (rudenį, žiemą ir pavasarį) ir vasaros stovykla.
Mokykloje siekiama kiekvienam padėti atpažinti savo talentus ir dovanas, išmokti jas naudoti ir jomis tarnauti. Ugdymas suteikia drąsos, praktinių žinių ir įgūdžių, kaip vis labiau gyventi ir dalintis krikščionišku tikėjimu.
Susitikimus organizuoja broliai kapucinai ir pasauliečių komanda, todėl susitikimams būdinga paprastumo ir šeimyniškumo dvasia.
Sesijų metu analizuojamos įvairios temos, svarbios kiekvieno krikščionio gyvenimui, brendimui ir šventėjimui. Per pertraukėles ir pietaujant svarbu yra bendravimas, kur mezgasi draugystės, atrandami bendraminčiai. Vieni kitiems padedame patirti, kad Dievas yra gyvas, kad Jam rūpi tai, kuo tu gyveni, kad Jis nori vis labiau ateiti į tavo gyvenimą ir jį keisti.

Įgiję žinių ir patirties šioje mokykloje, ja galėsite dalintis savo bendruomenėje.

Mokykla yra gavusi Kauno ir Vilniaus vyskupų palaiminimus.

Rašome pažymas apie dalyvavimą rekolekcijų savaitgalyje.


Filialas: Kauno filialas
Lygiai: 0a - dalyvaujantiems pirmą kartą , 0b, 1, 2
Adresas: Šilainių Šventosios Dvasios parapija, Milikonių g. 18, Kaunas, Lietuva