Šventosios Marijos iš Nazareto, Krikščioniško Gyvenimo ir Evangelizacijos Mokykla - kas tai?

Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla yra nuoseklus, 6 metų trukmės teorinis ir praktinis krikščioniškos formacijos kursas. Pasaulyje yra apie 70 šios mokyklos filialų, Lietuvoje trys – Kaune, Vilniuje ir Gargžduose. Vieneri mokslo metai susideda iš trijų savaitgalių (rudens, žiemos ir pavasario sesijos) ir dešimties dienų stovyklos (vasaros sesija). Sesijų metu analizuojamos įvairios temos, svarbios kiekvieno krikščionio gyvenimui, brendimui ir šventėjimui. 

Šioje mokykloje įgytos teorinės žinios ir patirtis padeda geriau suprasti krikščionio gyvenimą, atpažinti konkrečias turimas dovanas bei talentus, išmokti jais tarnauti, surasti savo vietą Bažnyčios bendruomenėje ir taip atsiliepti į Dievo kvietimą, skirtą kiekvienam krikščioniui. Formacija suteikia drąsos, praktinių žinių ir įgūdžių dalintis krikščioniškuoju tikėjimu su netikinčiaisiais, be to, nepaprastą dovaną – draugų ir bendražygių tikėjimo kelyje.

Kokiems žmonėms ji skirta?

Mokyklos programa pritaikyta suaugusiesiems (vyresniems nei 18 m.). Vaikai ir paaugliai turi specifinių poreikių, kurių ši programa neatitinka.

Ar ši mokykla man tinka?

 • Jei nieko (arba beveik nieko) nežinote apie krikščionybę ir Jėzų, bet norėtumėte sužinoti...
 • Jei daug žinote apie krikščionybę ir Jėzų, bet niekada nesate patyręs (-usi), kaip Dievas paliečia Tavo širdį...
 • Jei kankina abejonės konkrečiais krikščioniškojo tikėjimo klausimais...
 • Jei nežinote, ką galėtumėte veikti Bažnyčioje, kaip joje tarnauti...
 • Jei jau aktyviai tarnaujate Bažnyčioje, bet susiduriate su sunkumais ir jų neįveikiate...
 • Jei nedrįstate įsijungti į tarnystę, nes abejojate savo dovanomis ir talentais...
 • Jei nemokate melstis ir norėtumėte išmokti...
 • Jei nesuprantate šv. Mišių ir sunku jose dalyvauti...
 • Jei Bažnyčioje jaučiatės vienišas (-a), neturite krikščionių draugų, kurie padėtų keliauti tikėjimo kelionę, bet norėtumėte jų įgyti...
 • Jei nors kartą svajojote ar meldėtės prašydamas (-a) Dievo padėti surasti savo gyvenimo pašaukimą, vietą Bažnyčioje ir (ar) būdą atsidėkoti Dievui už patirtas malones Jam tarnaujant...
 • Jei bijote ir (ar) nežinote, kaip dalintis savo tikėjimu su netikinčiaisiais...
 • Jei Jus piktina įvairūs dalykai, pastebimi Bažnyčioje...
 • Jei Jus yra įskaudinę kunigai ar krikščioniškosios bendruomenės...
 • Jei norėtumėte pagilinti santykį su Dievu...
 • Jei ieškote gyvenimo prasmės ir tikslo...
 • Jei nežinote, į kurią krikščioniškąją bendruomenę galėtumėte įsijungti, ar nerandate sau tinkamos...
 • Jei Jūsų dar niekas niekur nepakvietė prisijungti...

Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte „taip“ – ši mokykla jums tinka! 

Būtent Jūsų nuoširdžiai laukiame ir Jus KVIEČIAME – ateikite, prisijunkite, patyrinėkite ir pamatykite.

Kas vyksta sesijų metu?

Sesijų metu vyksta mokymai, šlovinimas, bendra malda, skiriama laiko asmeninei ir užtarimo maldai, kartu dalyvaujama šv. Mišiose, sudaroma galimybė atlikti išpažintį (patarnauja kunigai), susitikti su kunigais dvasinio pokalbio rūpimais klausimais, taip pat dalyviai bendrauja mažose grupelėse. Per pertraukas ir (ar) valgių metu vyksta krikščioniškas bendravimas, mezgasi draugystė su bendražygiais.

Ar gali dalyvauti šeimos su vaikais?

Šeimos su vaikais gali dalyvauti. Suaugusiesiems skirtų mokymų ar kt. veiklų metu vaikus prižiūri savanoriai.

Gal aš mokyklai per senas (-a)?

Šiai Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklai per senų nebūna. Dalyvių amžius labai įvairus, – tai mokyklos gėris, nes dalyviai praturtina vieni kitus savo žmogiškumu ir individualumu, skirtingomis dovanomis ir patirtimi. Jūsų branda gali būti neįkainojama dovana kitam – nepasilaikykite jos sau, tetarnauja ji Dievo garbei. Ateikite, prisijunkite ir tapkite dovana kitiems!

Vis dėlto kartais nutinka, kad žmogus negali tapti mokyklos nariu, nes dėl sunkių sveikatos problemų nepajėgia dalyvauti visoje programoje sesijų metu (mokymuose, mažose pasidalinimo grupelėse ir kt.). Vis dėlto jei jis (ji) norėtų prisijungti ir tapti šios mokyklos misijos dalimi, kviečiame tapti mokyklos užtarėjais – maldos užnugariu! Galbūt būtent taip Dievas kviečia Jus tarnauti. Jei norėtumėte tokiu būdu tapti dovana Bažnyčiai ir palaikyti organizatorius ir dalyvius užtarimu, įsijungti į Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos užtarėjų bendruomenę, kviečiame šį pageidavimą išreikšti el. paštu (marijosmokykla.kaunas@gmail.com). Tokius žmones nepaprastai branginame! 

Jei nežinau, ar galėsiu dalyvauti visose sesijose iš eilės visus šešerius metus, – ar vis tiek galiu įsijungti bent į dalį formacijos kurso?

Taip! Nors Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programa nuosekli ir mokinys perkeliamas į kitą mokyklos lygį (kitus metus) tik tada, kai išklauso ankstesniųjų metų programą, dalyvauti galima ir su pertraukomis. Kiekvieną kartą (net po kelerių metų pertraukos), kai norėsite tęsti formacijos kursą, organizatoriai draugiškai padės įsijungti į būtent tą programos lygį, ties kuriuo savo formaciją buvote nutraukę.

Jei trokštate įgyti žinių, nuoširdžių krikščionių draugų, krikščioniško gyvenimo patirties ir įgūdžių, bet nesate tikri, ar galite įsipareigoti tokiam ilgam formacijos kursui, drąsiname jus prisijungti. Tikrai! Išeiti visą mokyklos programą įmanoma ir verta, net jei Jums dėl darbo ar kitų veiklų nepavyks to padaryti nuosekliai per šešerius metus (pasauliečiams taip dažnai nutinka). Kiekviena sesija yra ypatinga ir vertinga patirtis! Nė viena sesija nebūna vienoda, temos nesikartoja, tad verta dalyvauti net vienintelėje sesijoje (pvz., vieną savaitgalį).