Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Nasza Szkoła jest formacyjną propozycją dla osób indywidualnych oraz wspólnot, prowadzącą przez 7 letni cykl formacyjny. Czerpiemy z rożnych duchowych doświadczeń Kościoła (Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, św. Franciszek, Dwanaście Kroków AA i inne). Szkoła została założona przez kapucyna br. Piotra Kurkiewicza w 1998 roku na Ukrainie i jest dziełem Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Działanie Szkoły oparte jest o filie znajdujące się w różnych miastach i krajach, które organizują 4 sesje w ciągu roku: trzy weekendowe (jesień, zima, wiosna) oraz jedną 10-dniową latem. Ponadto prowadzimy centra rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, proponujemy ,,Rok dla Jezusa" czyli roczną Szkołę Misyjną oraz sesje dla młodzieży. Szkoła jest czymś więcej niż propozycją rekolekcji, pełni rolę integrującą i inspirującą rożne środowiska w skali lokalnej, ale także międzynarodowej oraz międzykonfesyjnej, przynosząc tym samym doświadczenie żywego i dynamicznego Kościoła.

Działalność ewangelizacyjna

Działalność ewangelizacyjna Szkoły wyraża się między innymi przez: sesje Szkoły czyli w pierwszej kolejności Kerygmat głoszony z czterech perspektyw; praktykę ewangelizacyjną: ewangelizacje uliczne stanowiące integralną część sesji Szkoły; Koncerty Uwielbieniowe (na ulicach, przed Kościołami, salkach); Teatr ,,Droga" (Filia Poznań); Kursy Alfa, prowadzone przez lokalne środowiska związane ze Szkołą; Misjonarzy ze Szkoły Misyjnej podejmujących przeróżne wyzwania ewangelizacyjne (ewangelizacje uliczne lub od drzwi do drzwi, organizacja działań przy parafiach, prowadzenie kursów, etc.); Spontaniczne inicjatywy ewangelizacyjne (uliczne, wizualne, etc); Rekolekcje ,,na zaproszenie"; 

Dzieła Szkoły

Szkoła to nie tylko formacja i przygotowanie do służby w parafii. Owocem Szkoły są dzieła, których celem jest docieranie z Ewangelią i pomocą do każdego człowieka. Są to:

• Centra Rehabilitacji dla osób uzależnionych, byłych więźniów itp. Rehabilitacja w centrum polega na życiu wspólnotowym: pracy, modlitwie i służeniu sobie nawzajem. W centrach tych jako wolontariusze służą również osoby formujące się w Szkole, misjonarze. Dzisiaj funkcjonują takie centra na Ukrainie i Litwie.

• Szkołą Misyjna czyli tzw. „Rok dla Jezusa” – roczna szkoła misyjna dla świeckich.

• „Oasis” – wyjazdy formacyjno-wypoczynkowe dla młodzieży. Formują się w niej m.in. dzieci uczestników Szkoły.

• Siostry Maryi w Duchu Świętym - żeńskie zgromadzenie zakonne.

• Diakonia stała – stała wspólnota osób świeckich.

Szkoła organizuje również cykliczne spotkania integrujące i formujące duchownych i świeckich:

• Zjazdy duchowieństwa

• Koinonie czyli spotkania formacyjne dla absolwentów i posługujących Szkoły;

• „Fire” – coroczne jednodniowe spotkanie wszystkich osób związanych ze Szkołą w danym kraju – czas modlitwy, świętowania.