Podziękowanie

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili” /Mt 25,40/

 

 

 

Kochani Liderzy, Posługujący i Uczestnicy Szkoły Maryi!

 

 

Człowiek w dzisiejszym świecie jest zasypywany słowami, za którymi często nie idą czyny. Łatwo przychodzi dziś wielu ludziom mówić o dobroci i miłości bliźniego, a równocześnie nic nie czynić w tej materii. Wielu nazywa siebie dziećmi Boga, uczniami Jezusa Chrystusa,
a w tym samym czasie wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących miłości i miłosierdzia, których nie dostrzegamy.

 

Wymiarem naszej wiary w Boga i miłości człowieka są nie tylko słowa, lecz przede wszystkim czyny. Św. Jan Apostoł w swoim liście pisze: „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” /1 J 4,20b/. Każde dobro, które czynimy ze względu na Chrystusa jest naszym wyznaniem wiary realizującej się w przykazaniu miłości.  Miłosierdzie wyrażające się w dzieleniu się sercem i dobrami materialnymi z potrzebującymi jest konkretną realizacją ewangelicznego przykazania miłości, do którego wzywa Jezus swoich uczniów.

 

Z sercem przepełnionym wdzięcznością i łezką w oku chciałabym w imieniu swoim i diakonii przekazać podziękowanie za Wasze dary medyczne zebrane na FIRE we Wrocławiu. Pozwolą nam one w pomocy osobom chorym i cierpiącym. Spotkanie z Waszą ofiarnością osobiście bardzo mnie ucieszyło i wywołało w sercu prawdziwą wdzięczność.. tyle gestów dobroci
i miłości! W ten sposób okazaliście w stosunku do nas wielką życzliwość i wielką pomoc, dzięki której możemy wypełniać naszą posługę służenia drugiemu człowiekowi na chwałę Boga. Spoczywa na nas teraz szczególna odpowiedzialność za każdy dar, który od Was otrzymałyśmy. Dziękujemy Monice Jarmark, która „ogarnęła” całą akcję.

 

Wszystkich Was polecamy najlepszemu i bogatemu w miłosierdzie Ojcu, aby Wam błogosławił na każdy dzień życia. Zapewniamy o naszej nieustającej pamięci, która ma swój rzeczywisty wymiar w naszych codziennych wspólnotowych modlitwach. Niech Pan Jezus obdarza Was potrzebnym błogosławieństwem w życiu codziennym.

 

Z Franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”

Augustyna Katarzyna Jankowska razem z Diakonią Maryi i Kobiet Paschalnych