OASIS

Rekolekcje dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat obejmuje formację młodzieży w duchu
wiary chrześcijańskiej połączoną z wypoczynkiem oraz integracją. W trakcie wyjazdu
uczestnicy będą brać udział w codziennej eucharystii, konferencjach, warsztatach,
dyskusjach w małych grupach oraz wieczorach tematycznych.